Min arbetsmetod
HANDLEDNING


Som handledare arbetar jag både individuellt och i grupp efter välbeprövade teorier och praktik . Om intresset finns kan jag kombinera traditionella dragningar och konsultationer med gestaltande metoder som t ex bildskapande eller rollspel. För en mer utförlig beskrivning se handledning .


BEHANDLING
Som psykoterapeut  arbetar jag med evidensbaserad psykodynamisk praxis och inspireras mest av den relationsinriktade skolan, affektteorin och anknytningsteorin (se välja terapiform ).
De metoder som står mig till buds är bl a:

 

  • analytisk psykodynamisk psykoterapi
  • kroppsorienterad psykoterapi
  • symboldrama
  • hypnos
  • bild
  • coaching, counseling
  • mindfulness
Min strävan är att försöka anpassa metodvalet till de förutsättningar och behov som personen jag möter har. Beroende på vad målet med kontakten är kan jag/vi välja en eller flera av teknikerna då de mycket väl går att kombinera med varandra. Det finns olika vägar att finna på vilket sätt du kan bli mer tillfreds med dig själv och ditt liv. Under behandlingen går du in i dina inre upplevelser och utforskar minnen, föreställningar, känslor och dina relationer. Vi pratar om och reflekterar över dem.
Symboldrama och hypnos är olika tekniker att nå djupare nivåer av medvetandet och använda dem för att bearbeta olika upplevelser. Det kan bli som i dagdrömmar då man är vaken men för en tid avskärmad från den omedelbara omgivningen. Man går in i ett s k förändrat medvetandetillstånd som är helt naturligt och brukar uppträda spontant i vardagslivet, t ex när man kör bil en lång sträcka, koncentrerar

 

sig på någon uppgift eller mediterar. Dessa tillstånd hjälper till att hantera alla intryck och känslor. De hjälper att hitta handlingsvägar och vägleder våra beslut.


Att arbeta konkret med de inre bilderna genom att måla eller teckna dem kan bli ytterligare ett sätt.
De kroppsorienterade teknikerna har samma förmåga att upprätta kontakt med inre bilder, minnen och erfarenheter. Att arbeta kroppsorienterat blir till en upptäcktsresa genom det mest grundläggande i vår självuppfattning och identitet. Kroppen har nämligen en mycket större del i hur vi fungerar psykiskt, än vi vanligen tror.
För mer utförlig beskrivning av Kroppsorienterad psykoterapi, klicka här .