Min arbetsmetod

HANDLEDNING

Som handledare arbetar jag både individuellt och i grupp efter välbeprövade teorier och praktik. För en mer utförlig beskrivning se handledning .

BEHANDLING
Som psykoterapeut  arbetar jag med evidensbaserad psykodynamisk praxis och inspireras mest av den relationsinriktade skolan, affektteorin och anknytningsteorin (se välja terapiform ).
De metoder som står mig till buds är bl a:

  • analytisk psykodynamisk psykoterapi
  • kroppsorienterad psykoterapi
  • symboldrama
  • hypnos
  • coaching, counseling
  • mindfulness
Min strävan är att anpassa metodvalet till de förutsättningar och behov som personen jag möter har. Beroende på vad målet med kontakten är kan jag/vi välja en eller flera av teknikerna då de mycket väl går att kombinera med varandra. Det finns olika vägar att finna på vilket sätt du kan bli mer tillfreds med dig själv och ditt liv. Under behandlingen går du in i dina inre upplevelser och utforskar minnen, föreställningar, känslor och dina relationer. Vi pratar om och reflekterar över dem.

Symboldrama och hypnos är olika tekniker att nå djupare nivåer av medvetandet och använda dem för att bearbeta olika upplevelser. Det kan bli som i dagdrömmar då man är vaken men för en tid avskärmad från den omedelbara omgivningen. Man går in i ett s k förändrat medvetandetillstånd som är helt naturligt och brukar uppträda spontant i vardagslivet, t ex när man kör bil en lång sträcka, koncentrerar 

sig på någon uppgift eller mediterar. Dessa tillstånd hjälper till att hantera alla intryck och känslor. De hjälper att hitta handlingsvägar och vägleder våra beslut.

Symboldrama och hypnos är olika tekniker att nå djupare nivåer av medvetandet och använda dem för att bearbeta olika upplevelser. Det kan bli som i dagdrömmar då man är vaken men för en tid avskärmad från den omedelbara omgivningen. Man går in i ett s k förändrat medvetandetillstånd som är helt naturligt och brukar uppträda spontant i vardagslivet, t ex när man kör bil en lång sträcka, koncentrerar 

sig på någon uppgift eller mediterar. Dessa tillstånd hjälper till att hantera alla intryck och känslor. De hjälper att hitta handlingsvägar och vägleder våra beslut.