Om mig

Jag är leg psykolog och leg psykoterapeut som arbetar integrativt utifrån
psykodynamisk grund samt systemiska och kognitiva förhållningssätt
och tekniker. Jag har bl a utbildning i mindfulness, hypnos, symboldrama,
psykoanalytisk psykoterapi och två fleråriga utbildningar i kropps-
orienterad psykoterapi - bioenergetik enl Reich och Lowen samt Downing-
metoden (se Min arbetsmetod ).Intresset för den kroppsorienterade metoden växte fram genom en mångårig
utövning av yoga och meditation. Yoga, som till sina delar är en form av
”kroppslig meditation”, utforskar samspelet mellan kropp och psyke. Vid
användningen av exempelvis olika kroppsövningar eller andningstekniker
blir man medveten om alla tanke- och känslomässiga processer som frigörs.

 

Kombinationen av samtal och kroppsorienterade tekniker ger helt nya möjligheter till förändringsarbete och utveckling.


Jag har även intresserat mig för andra sätt att arbeta med den inre verkligheten där framför allt kreativa uttryck får en särskild plats. Intuitivt skapande som inte  bygger på någon konstnärlig skicklighet utan används för att uttrycka och bearbeta upplevelser, har en stark  terapeutisk verkan. Där arbetar jag gärna med bild genom konkret bildskapande eller via symboldrama och hypnos. Hypnos och symboldrama är  metoder som jag även  kan använda mig av var och en för sig eller som imaginativa inslag i en traditionell samtalsterapi.


I över 20 år har jag arbetat med  psykoterapeutisk behandling  både inom öppenvårdspsykiatrin och privat och sedan flera år tillbaka har jag en egen mottagning där jag är verksam som psykoterapeut, kursledare och handledare. Jag har i flera år handlett olika yrkesgrupper inom öppenvårdspsykiatrin och den somatiska vården, både i grupp och individuellt.Jag har föreläst i olika sammanhang och varit utbildningshandledare på bland annat en treårig psykoterapiutbildning vid Åbo universitet och en tvåårig steg-1 utbildning med inriktning mot hypnos.  För närvarande  arrangerar jag även en ettårig utbildning i Kroppsorienterad psykoterapi (se annons under Kurser). Jag arbetar gärna med grupper och utvecklingsprocesser. 


Förtroendeuppdrag:

- Ordförande i Riksföreningen Psykoterapicentrum,RPC-Stockholm,2011-2013. Styrelseledamot sedan  2008.

- Ordförande i Svenska föreningen för Kroppsorienterad Psykoterapi (Downing), 2004- 2009. Styrelseledamot sedan 2002.Relevanta utbildningar:

 • Sekundär traumatisering hos behandlare och tekniker för egen vård - workshop, Stockholm 2014.
 • KBT, Unified Protocol, Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders, kurs i Sesimbra 2014.
 • KBT med hypnos mot depression, kurs i Göteborg 2011.
 • Hypnos som behandling av traumatisk dissociation, kurs i Stockholm 2012.
 • IFS, Internal Family Systems, kurs i Stockholm 2010.
 • Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi vid Psykoterapisällskapet i samarbete med Expressive Arts Institute, Stockholm, 2006-2008.
 • Legitimationsgrundande psykoterapeututbildning för psykologer vid Uppsala universitet, 2003-2004. Specialinriktning mot imaginativa metoder (symboldrama och hypnos).
 • Kurs i bildterapi, Visingsö, 2004.
 • Grundkurs i klinisk hypnos, Stockholm, 1999.
 • Transference Focused Psychotherapy, enligt O.Kernberg,  Psykoterapiinstitutet i samarbete med Karolinska institutets Institutionen för psykoterapi, 1996-1997. 
 • Kroppsorienterad Psykoterapi enligt G. Downing: Introduktionsseminarium, 1992, Mellannivå, 1993-1994, Avancerad nivå, 1995-1999, Stockholm.
 • Utbildning i Counselling, Psykoterapiinstitutet, Stockholm, 1995-1996.
 • Utbildning i Kroppsinriktad Psykoterapi vid Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi, Stockholm, 1991-1994.
 • Kurser i mindfulness, retreats vid Suan Mokkh Monastery, Thailand, 1989 och 1992.
 • Psykologutbildning, 200 poäng, 5 år, Stockholms universitet – Psykologexamen (Master of  Science) med Grundläggande psykoterapeutkompetens, 1990. 
 • Utbildning i yoga och meditation, Skandinavisk yoga och meditationsskola, Stockholm och Håå kursgård, återkommande kurser och retreats sedan 1986.