Om mig

Jag är leg psykolog och leg psykoterapeut som arbetar integrativt utifrån
psykodynamisk grund samt systemiska och kognitiva förhållningssätt
och tekniker. Jag har bl a utbildning i mindfulness, hypnos, symboldrama,
psykoanalytisk psykoterapi och har två fleråriga utbildningar i kropps-
orienterad psykoterapi - bioenergetik enl Reich och Lowen samt Downing-
metoden.

Jag har även intresserat mig för andra sätt att arbeta med den inre verkligheten där framför allt bildarbete får en särskild plats. Inre bilder somtillåts ta plats inom dig för att uttrycka och bearbeta upplevelser, har en stark terapeutisk verkan. Där arbetar jag gärna med symboldrama eller hypnos. Hypnos och symboldrama är metoder som jagkan använda mig av var och en för sig eller som imaginativa inslag i en traditionell samtalsterapi.

I över 30 år har jag arbetat med psykoterapeutisk behandling både inom öppenvårdspsykiatrin och privat och drivit i många år en egen mottagning där jag är verksam som psykoterapeut och handledare – numera bara on-line. Jag har i flera år handlett olika yrkesgrupper inom öppenvårdspsykiatrin och den somatiska vården, både i grupp och individuellt. Jag har föreläst i olika sammanhang och varit utbildningshandledare på bland annat en treårig psykoterapiutbildning vid Åbo universitet och en tvåårig steg-1 utbildning med inriktning mot hypnos. 
 

Förtroendeuppdrag:

  • VU-medlem i riksstyrelsen för Psykoterapicentrum (en intresseförening för psykodynamiska psykoterapeuter), 2017 - 2023.
  • Ordförande i Riksföreningen Psykoterapicentrum-Stockholm, 2011-2014. Styrelseledamot 2008 - 2017.
  • Ordförande i Svenska föreningen för Kroppsorienterad Psykoterapi (Downing), 2004- 2009. Styrelseledamot sedan 2002.