Hur går det till?
Ta gärna kontakt med mig via e-post, så bokar vi en tid och jag skickar en Zoom-länk till dig. Det är viktigt att du då kan hitta en tid och plats där du kan sitta ostört och känna dig fri att prata om dina problem.
Varje träff är 45 min lång och under det första samtalet undersöker vi om det räcker med en kortare konsultation på 1-5 samtal eller om en längre kontakt behövs. Inför en längre kontakt ses vi tre gånger innan vi bestämmer hur vi ska gå vidare. Under dessa första samtal får du möjlighet att beskriva och ge ett bredare perspektiv på dina svårigheter. Vi får lära känna varandra bättreför att lägga grunden för det fortsatta arbetet.
Det är mycket individuellt hur lång tid behandlingen tar - det hör till de sakerna man kommer fram till och diskuterar under de första samtalen.
Hela det terapeutiska arbetet sker inom ramen för den relation som utvecklas över tid genom regelbundna möten. Förtroendet som då tillåts växa fram skapar det nödvändiga utrymmet för att gå igenom svårigheterna och experimentera sig fram till nya lösningar. Nya insikter och bättre handlingsmönster får möjlighet att ta form.
Sättet att arbeta, d v s den psykoterapeutiska metoden anpassas individuellt till dina förutsättningar och behov och utgår alltid ifrån din egen berättelse och egna upplevelser. Det finns m a o ingen färdig mall som tillämpas på alla (se min arbetsmetod).