Hur går det till
Ta gärna kontakt med mig via telefon eller e-post, så bokar vi en tid.
Det vanligaste är att vi träffas tre gånger á 45 min innan vi bestämmer hur vi ska gå vidare. Under dessa första samtal får vi möjlighet att lära känna varandra och därigenom lägga grunden för det fortsatta arbetet.
Det är mycket individuellt hur lång tid behandlingen tar - det hör till de sakerna man kommer fram till och diskuterar under de första samtalen.
Hela det terapeutiska arbetet sker inom ramen för den relation som utvecklas över tid genom regelbundna möten. Förtroendet som då tillåts växa fram skapar det nödvändiga utrymmet för att gå igenom svårigheterna och experimentera sig fram till nya lösningar. Nya insikter och bättre handlingsmönster får möjlighet att ta form.
Sättet att arbeta, d v s den psykoterapeutiska metoden anpassas individuellt till dina förutsättningar och behov och utgår alltid ifrån din egen berättelse och egna upplevelser. Det finns m a o ingen färdig mall som tillämpas på alla (se min arbetsmetod).